/ Novosti

Osvežitev registracijskega terminala

Zaposlenim so sedaj na registracijskem terminalu na voljo vse funkcionalnosti, ki so omogočene na osebnem portalu. Na terminalu tako lahko oddajajo in pregledujejo najave, pregledujejo delovni razpored in druge informacije (saldo ur, porabljen dopust). Ob registraciji pa so tudi opozorjeni na morebitne spremembe razporeda in druga obvestila iz programa.

Vpogled v razpored in najave

Terminal omogoča vpogled razpored in druge podatke zaposlenega, pa tudi pregledovanje in vnašanje najav.

Pri registraciji terminal prikaže tudi vrsto registracije, trenutne razporeditve in morebitna opozorila prisotnosti, ki se nanašajo na zabeležen dogodek (npr. prepozen prihod ali odhod, manjkajoča razporeditev v razporedu).

Trenutne registracije in razporeditve

Terminal ob beleženju prikaže podatke o trenutni registraciji in razporeditvah.

Uvedli smo tudi več izboljšav uporabniškega vmesnika, ki bodo olajšale delo s terminalom:

  • Indikator preostanka časa
    Vsak zaslon na terminalu ima indikator, ki kaže, koliko časa bo zaslon še aktiven; po pretečenem času se zaslon povrne v privzeto stanje. Na ta način zaposleni ob pregledovanju točno ve, koliko časa bodo informacije še prikazane. Indikator se tudi resetira ob vsakem dotiku zaslona, tako da lahko zaposleni v miru opravijo vpogled oz. vnesejo najavo.
    Indikator preostanka časa
  • Drsno prehajanje med zasloni
    Med zasloni lahko enostavno prehajate s potegom v levo/desno.

Več informacij o uporabi novega terminala je na voljo v navodilih.

Uspešno beleženje!