Nastavitve


S širokim naborom nastavitev poskrbimo, da se aplikacija popolnoma prilega organizacijski strukturi, ustaljenim delovnim procesom in načinu dela v vaši organizaciji.

Organizacijska struktura

Aplikacija podpira poljubno razvejane in večnivojske organizacijske strukture kot se pojavljajo v večjih organizacijah. Nastavitve delovnega procesa so popolnoma prilagodljive za vsako posamezno organizacijsko enoto, prav tako tudi pravice do vpogleda in spreminjanja razporeda.

Zaposleni so dodeljeni v oddelke za določena časovna obdobja, kar omogoča nemoteno obravnavo pri prehodih posameznika med oddelki. Lahko so tudi hkrati umeščeni v različne organizacijske enote, kar omogoča več vzporednih načinov organizacije zaposlenih (npr. dodatno razporeditev zaposlenih v ekipe za pripravljenost oz. dežurstva). Omogočeno je tudi posojajanje zaposlenih na druge oddelke za krajša časovna obdobja.

Aplikacija podpira poljubno razvejane in večnivojske organizacijske strukture.
Aplikacija podpira poljubno razvejane in večnivojske organizacijske strukture.

Izmene in odsotnosti

Za vsak oddelek podrobno nastavimo izmene in odsotnosti, ki so na voljo v razporedu. Izmena določa čas, kraj in delo, ki ga zaposleni opravlja. Za vsako izmeno lahko podrobno določimo katerim zaposlenim je na voljo (npr. samo zaposlenim z ustreznimi kompetencami), in na katere vrste dni (delavniki, prazniki, vikendi).

Način prikaza izmen in odsotnosti v tabeli razporeda je nastavljiv. Z ustrezno izbiro kratic in barv dosežemo, da je razpored prikazan na pregleden način. Dodatno pa lahko preglednost razporeda povečamo z nastavitvijo filtrov, s katerimi lahko uporabniki prikažejo samo izbrane elemente razporeda (npr. v razporedu prikazujejo samo nočne izmene).

Izmene in odsotnosti so podrobno nastavljive za vsak oddelek.
Izmene in odsotnosti so podrobno nastavljive za vsak oddelek

Prilagojena poročila in izvozi

Podatki o razporedu in registracijah predstavljajo osnovo za različna poročila, ki jih organizacija potrebuje za obračun plač in izboljšave delovnega procesa. Stranki pripravimo prilagojena poročila, ki lahko na različne načine povzemajo vnesene in zbrane podatke o delovnem procesu.