/ Planiranje delovnega časa

Omogočite zaposlenim, da se sami dogovorijo za menjave!

V izdelavo delovnega razporeda za prihajajoči mesec ste vložili veliko truda — tehtanje med željami delavcev, zakonskimi omejitvami in potrebami delovnega procesa je težka naloga, ki vzame veliko časa in živcev! Ko pa tak skrbno izdelan plan objavite, vas vaši zaposleni takoj zasujejo z željami po spremembah in menjavah, ki takoj premešajo prvotni plan do nerazpoznavnosti...

Če skrbite za pripravo izmenskega delovnega razporeda za večje število zaposlenih, ste omenjeni scenarij verjetno že mnogokrat doživeli na lastni koži. Ne glede na to, kako idealen razpored izdelate, se ta tekom meseca neprestano spreminja zaradi želja in potreb zaposlenih ter nepredvidenih odsotnosti. Pri tem pa se rado zgodi, da kakšno delovišče ostane nepopolnjeno, ali pa da pride do kršitve predpisov v povezavi z delovnim časom.

menjave-shema
Ročno iskanje in usklajevanje menjav med zaposlenimi je za planerje zelo zamudno in stresno opravilo. Z modulom Menjave pa se lahko zaposleni samostojno poiščejo ustrezno zamenjavo, ki se ob izvedbi samodejno vpiše v razpored.

Menjave predstavljajo velik del naknadnih sprememb v planu. Da bi jih čim bolj poenostavili, smo razvili namenski modul Menjave, ki omogoča, da se zaposleni samostojno dogovorijo za menjave. Ob izbiri termina rešitev zaposlenemu samodejno predlaga ustrezne menjave, pri čemer preverja veščine in znanja zaposlenih ter skladnost z zakonodajnimi in internimi pravili. Predlog za menjavo se pošlje v potrditev izbranemu kandidatu, ki lahko le-to sprejmeje ali pa zavrne.

menjave-on-phone-1
Zaposleni na Portalu za zaposlene predlagajo menjavo izmene, pri čemer jim aplikacija že predlaga primerne kandidate za izbrane dneve.

Usklajena menjava se nato samodejno vpiše v razpored ali pa gre še v naknadno potrditev skrbniku razporeda. Skrbniku ni potrebno dodatno preverjati ustreznosti ter usklajenosti menjave, ampak za to poskbi že sam modul Menjave. Aktualni razpored, ki ga vidijo zaposleni in skrbniki, vedno odraža vse že izvedene menjave, tako da ne pride do morebitnih nesporazumov in nejasnosti glede trenutno veljavnega delovnega razporeda. Zagotovljena je tudi sledljivost opravljenih menjav, saj imajo skrbniki razporeda vpogled v časovno sosledje menjav in tako lahko vedno preverijo, kdo in kdaj je predlagal ter opravil posamezno menjavo.


Modul Menjave je tako več kot dobrodošel za vse, ki so vključeni v izmenski delovni proces:

  • Zaposleni se lahko samostojno dogovorijo za menjavo, pri čemer jim rešitev pomaga pri iskanju ustreznih zamenjav.
  • Planerji in vodje lahko prepustijo glavnino dogovarjanja in usklajevanja glede menjav zaposlenim, aplikacija pa zagotavlja, da bo razpored po izvedbi menjav še vedno izpolnjeval zahteve delovnega procesa in skladen z zakonodajnimi in internimi pravili.

Za več informacij nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo v živo predstavili delovanje modula ter predstavili praktične primere uporabe!