Analiza


Izdelajte podrobne analize na nivoju posameznih zaposlenih, oddelkov ali celotne organizacije, s pomočjo katerih lahko izboljšate delovne procese!

Deleži izmen in delovišč

Za zaposlene na oddelku lahko izdelate primerjavo deleža oddelanih ur na posameznih izmenah in deloviščih. S tem hitro določite kateri zaposleni so bili preveč oz. premalo razporejeni na zahtevnejše izmene ter to ustrezno upoštevate pri izdelavi prihodnjih razporedov in zagotovite enakomernejšo razporeditev.

Enostavna primerjava deležev opravljenih izmen na posameznih oddelkih.
Enostavna primerjava deležev opravljenih izmen na posameznih oddelkih.

Število nadur in odsotnosti po oddelkih

Za celotne oddelke lahko primerjate kakšen delež opravljenih delovnih ur predstavljajo nadure, dopusti, bolniške in ostale odsotnosti. Tako lahko zgodaj zaznate in odpravite morebitne težave na posameznih oddelkih, kot so npr. premajhno število delavcev in preobremenjenost zaposlenih.

Na nivoju posameznih oddelkov lahko primerjate deleže nadur, odsotnosti in drugih obračunskih kategorij.
Na nivoju posameznih oddelkov lahko primerjate deleže nadur, odsotnosti in drugih obračunskih kategorij.

Porazdelitev plačnih dodatkov med zaposlenimi in oddelki

Primerjate lahko tudi izračun plačnih dodatkov po zaposlenih in nato z ustreznim prerazporejanjem dosežete, da bodo končna izplačila med njimi pravičneje razporejena.

S prikazom plačnih dodatkov po celotnih oddelkih pa lahko zaznate morebitno neoptimalno organizacijo delovnega procesa in ustrezno odreagirate.

Enostavna primerjava plačnih dodatkov med zaposlenimi.
Enostavna primerjava plačnih dodatkov med zaposlenimi.