Kako deluje?


plandela.si je spletna aplikacija za planiranje, registracijo in obračun delovnega časa. Uporabljate jo lahko s pomočjo osebnega računalnika, tablice ali mobilnega telefona.

Planiranje

Hitro in učinkovito vnesite delovni razpored s pomočjo intuitivnega tabelaričnega vmesnika ali pa prepustite programu, da samodejno izdela uravnotežen in skladen razpored!

Enostaven vnos razporeda
Orodja za pomoč pri razporejanju
Preverjanje zakonskih omejitev
Želje in najave zaposlenih
Menjave izmen
Obveščanje zaposlenih
Samodejna izdelava razporeda

Registracija

Beležite prisotnost zaposlenih s pomočjo identifikacijske kartice in terminala ali pa z uporabo mobilnega telefona in računalnika.

Registracija s kartico in terminalom
Registracija z mobilnim telefonom
Pravila beleženja
Dostop do informacij

Obračun

Z nekaj kliki obračunajte plače za vse zaposlene z upoštevanjem vseh plačnih dodatkov na podlagi dejanskega razporeda in zabeleženih registracij!

Izračun urnih postavk
Izračun plačnih dodatkov
Pregled in preverjanje dodatkov
Izvoz v računovodske programe

Analiza

Izdelajte podrobne analize na nivoju posameznih zaposlenih, oddelkov ali celotne organizacije, s pomočjo katerih lahko izboljšate delovne procese!

Deleži izmen in delovišč
Število nadur in odsotnosti po oddelkih
Porazdelitev plačnih dodatkov med zaposlenimi in oddelki