Integracije


Upravljanje delovnega časa se močno navezuje na ostale informacijske sisteme v organizaciji. S pomočjo integracij se izognemo morebitnemu ročnemu prepisovanju podatkov, podvajanju vnosov in neusklajenosti podatkov. Hkrati omogočimo večji izkoristek preteklih investicij v programsko in strojno opremo.

Obstoječi sistemi za registracijo in kontrolo dostopa

V kolikor stranka že ima obstoječ sistem za registracijo delovnega časa in ga želi obdržati, lahko podatke o prihodih in odhodih sproti prenašamo v plandela.si, kjer so na voljo uporabnikom za nadaljnjo obdelavo in obračun plač. Na voljo imamo integracije z vsemi razširjenimi ponudniki sistemov za registracijo delovnega časa na našem tržišču. V kolikor pa ima stranka samo sistem za kontrolo dostopa, omogočamo uporabo istih identifikacijskih kartic tudi na naših terminalih za registracijo.

Računovodski programi

Omogočamo izvoz obračunskih podatkov za nadaljnjo obdelavo v vse računovodske programe, ki so prisotni na našem tržišču. Obračunske kategorije in izvoze prilagodimo tako, da ustrezajo konfiguracijo računovodskega programa pri stranki. Podatki za obračun plač so tako pripravljeni z nekaj kliki, odpravi pa se tudi možnost napak pri prepisovanju podatkov.

Imeniki uporabnikov in kadrovska evidenca

Z integracijo aplikacije plandela.si z imenikom uporabnikov lahko omogočimo zaposlenim prijavo v aplikacijo z obstoječimi uporabniškimi imeni in gesli. Za dostop do aplikacije tako ne bodo potrebovali še enega dodatnega gesla, kar olajša uporabo, poveča pa tudi varnost pred morebitnimi vdori, saj je tako politika gesel za dostop do aplikacije centralno vodena na nivoju organizacije.

Omogočamo tudi sinhronizacijo podatkov o zaposlenih iz imenika uporabnikov, pa tudi iz zunanjih sistemov za kadrovsko evidenco (HRM). Tako dosežemo, da so podatki v plandela.si vedno usklajeni in ažurni.