Preizkus aplikacije


Omogočamo do 6 mesečno poskusno obdobje, v okviru katerega vam nastavimo aplikacijo, izvedemo izobraževanje uporabnikov in po potrebi izvedemo tudi ustrezne integracije. Če se ob izteku preizkusnega obdobja odločite, da aplikacija za vašo organizacijo ni ustrezna, vam povrnemo celoten znesek, ki ste ga vložili v njen preizkus!

Kako se določi trajanje in obseg preizkusa?

Celotno trajanje in obseg (oddelki, zaposleni in uporabniki, ki bodo sodelovali v preizkusu) določimo v sodelovanju z vami. Preizkus aplikacije običajno izvedemo na nekaj izbranih oddelkih, ki so reprezentativni za celotno organizacijo. S tem se zmanjšajo stroški in vpliv preizkusa, še vedno pa dobite kvalitetno povratno informacijo o ustreznosti aplikacije. Trajanje preizkusa določimo sproti; običajno se glavne prednosti uporabe pokažejo že v 1 - 2 mesecih uporabe. V kolikor pa so potrebne še dodatne prilagoditve oz. integracije, lahko preizkusno obdobje podaljšamo do 6 mesecev.

Imamo že obstoječi sistem registracije delovnega časa. Se bodo morali sodelujoči v preizkusu beležiti dvakrat?

Način registracije delovnega časa v preizkusnem obdobju je odvisen od funkcionalnosti, ki jih želite preveriti. Če vam je pomembna predvsem izdelava delovnega razporeda, obveščanje delavcev o razporedih, najave dopusta, potem registracija delovnega časa v okviru preizkusa ni potrebna. Če pa vas zanima predvsem obračun delovnega časa, potem so podatki o registracijah ključnega pomena, in jih v okviru preizkusa lahko pridobimo na več načinov:

  • s spletno registracijo delovnega časa,
  • z integracijo z obstoječim sistemom registracije delovnega časa,
  • z vzporedno namestitvijo našega registracijskega terminala.

Skupaj z vami se odločimo za najbolj ustrezen način registracije, ki bo v najmanjši meri vplival na delovni proces, hkrati pa omogočal učinkovit preizkus aplikacije.

Kakšni so stroški preizkusa?

Stroški preizkusa so odvisni od števila zaposlenih, ki sodelujejo v preizkusu, integracij in drugih opravljenih storitev. Okvirne cene so navedene v ceniku, točni znesek uvedbe in naročnine pa se določi v naročniški pogodbi za preizkusno obdobje.

V kolikor se kadarkoli v preizkusnem obdobju odločite, da aplikacija ni ustrezna za vašo organizacijo, vam takoj povrnemo celoten znesek, ki ste ga vložili v preizkus, brez nepotrebnih formalnosti. Postopek je transparentno določen v naročniški pogodbi.

Ali lahko aplikacijo plandela.si preizkusim brezplačno?

Za uspešen in reprezentativen preizkus mora biti aplikacija plandela.si ustrezno nastavljena in prilagojena potrebam vaše organizacije. Zato je za preizkus potrebna sklenitev naročniške pogodbe za preizkusno obdobje, ki določa stroške, povezane s preizkusom aplikacije (konfiguracija, izobraževanje). V kolikor se za uvedbo aplikacije po koncu poizkusnega obdobja ne boste odločili, bo preizkus brezplačen, saj vam povrnemo celoten znesek.

Sklenitev naročniške pogodbe predstavlja določeno garancijo, da je uvedba aplikacije v vaši organizaciji ustrezno usklajena med posameznimi oddelki in vodstvom, kar je ključen predpogoj za uspešen preizkus in nadaljnjo uporabo aplikacije. V nasprotnem primeru se namreč lahko zgodi, da so sodelujoči v preizkusu navdušeni nad aplikacijo, nadaljnja uvedba le-te pa vseeno ni mogoča zaradi tretjih razlogov (npr. organizacija nima planiranih ustreznih sredstev, oddelek za informatiko dopušča samo programsko opremo določenega ponudnika, ipd).

Vedno smo vam na voljo tudi za brezplačno in podrobno predstavitev v živo, kjer boste dobili vse potrebne informacije! Tako se boste lažje odločili za morebitni preizkus in uvedbo aplikacije.

Kaj se zgodi po koncu preizkusnega obdobja?

Kadarkoli v preizkusnem obdobju se lahko odločite, da aplikacija za vas ni ustrezna, in povrnili vam bomo celoten znesek, ki ste ga vložili.

Če pa ocenite, da vam aplikacija ustreza, lahko že pred koncem preizkusnega obdobja aplikacijo uvedete za celotno organizacijo. V tem primeru sklenemo novo naročniško pogodbo po vnaprej dogovorjenih cenah. Pri tem je konfiguracija in integracije iz preizkusnega obdobja že upoštevana v ceno uvedbe aplikacije.

Uvedbo aplikacije v celotnem obsegu lahko tudi odložite za nedoločen čas; še naprej lahko uporabljate aplikacijo v enakem obsegu kot v poskusnem obdobju, in sicer za isti znesek mesečne naročnine, in kasneje nadaljujete z uvedbo aplikacije na druge oddelke.