Razporedi. Beleži. Obračunaj.

Kako deluje?


plandela.si je spletna aplikacija za planiranje, registracijo in obračun delovnega časa. Uporabljate jo lahko s pomočjo osebnega računalnika, tablice ali mobilnega telefona.

Planiranje

plandela.si omogoča planiranje delovnega časa zaposlenih z uporabo intuitivnega vmesnika.

Označite celice v razporedu in jih zapolnite z ustreznim opravilom, podobno kot v Excel razpredelnici.

V razporedu se sproti izračunava saldo ur za zaposlene. Program vas tudi opozarja na morebitne kršitve zakonskih omejitev v razporedu.

Pri razporejanju so prikazane najave dopusta in drugih želja zaposlenih, ki jih oddajo preko osebnega portala ali terminala za registracijo.

Zaposleni avtomatsko prejmejo spremembe razporeda po e-pošti, na svoj osebni portal in terminal za registracijo.

Registracija

plandela.si omogoča registracijo delovnega časa s pomočjo identifikacijske kartice in terminala ali pa z uporabo portala za zaposlene.

Pravila beleženja so podrobno nastavljiva (fiksni delovni čas, drseči delovni čas, obvezna prisotnost, maksimalno trajanje malice, upoštevanje priprave na delo, itd).

Uporabniki so avtomatsko obveščeni ob morebitnih neskladnostih registracij s planiranim razporedom (prepozni prihod na delo, prehiter odhod iz dela, itd).

Ob registraciji terminal zaposlenemu prikaže morebitne spremembe razporeda, omogoča pa tudi vnašanje najav (npr. prošenj za izrabo dopusta).

Obračun

plandela.si omogoča avtomatsko izdelavo obračuna plač iz delovnega razporeda in zabeleženih registracij.

Program iz razporeda in registracij obračuna ure rednega dela, dežurstev, dopusta, bolniških odsotnosti in nadomestil za praznike.

Podprta je množica plačnih dodatkov, ki jih določa zakonodaja in kolektivne pogodbe. Nabor dodatkov vključuje število malic in prevozov na delo, dodatek za neenakomeren delovni čas, deljeni delovni čas, izmensko, nočno, nedeljsko in praznično delo.

Omogočen je izvoz v vse najbolj razširjene programske pakete za obračun plač.

Analiza

plandela.si omogoča podrobno analizo delovnega procesa s povzetki po zaposlenih in po oddelkih.

Enostavno preverite, ali so zaposleni na izbranem oddelku opravili primerljiv delež nočnih izmen in manj priljubljenih delovišč, rezultate pa uporabite pri izdelavi prihodnjega razporeda.

Povzetki po oddelkih omogočajo enostaven vpogled v morebitne težave na posameznih oddelkih, kot so kadrovska podhranjenost, prekomerno in nepotrebno opravljanje nadur, pa tudi neupravičene odsotnosti zaposlenih.

Komu je namenjen?


plandela.si je namenjen podjetjem in zavodom, ki potrebujejo celovito upravljanje z delovnim procesom.

Še posebej pa je prilagojen za večje število zaposlenih v kompleksnih delovnih procesih z naslednjimi značilnostmi:

Večizmenska organizacija dela

Zaposleni opravljati delo na različnih deloviščih ob različnih izmenah.

Dinamični delovni razporedi

Delovni razpored se sproti spreminja glede na trenutno potrebo po delavcih in morebitne odsotnosti sodelavcev.

Zakonske in interne omejitve razporedov

Delovni razpored mora upoštevati zakonske in interne omejitve.

Kompleksen obračun plač

Obračun plač mora upoštevati vrsto dodatkov, ki so odvisni od delovnega razporeda.

Reference

Upravljamo delovni čas za več kot 10.000 zaposlenih v več kot 100 podjetjih in zavodih s področja zdravstva, nege, proizvodne industrije, varovanja, gostinstva in turizma.

Preizkusite aplikacijo brez tveganja!

Ste zainteresirani za uporabo aplikacije v vašem podjetju ali organizaciji, niste pa prepričani, če bo ustrezala vašemu načinu dela in prinesla ustrezne poslovne učinke?

Nudimo večmesečno preizkusno obdobje, v okviru katerega lahko preverite, ali je aplikacija primerna za vas!
Več o preizkusnem obdobju...

Prilagodljivost


plandela.si se prilagodi vašemu načinu dela in ne obratno.

Nastavitve

plandela.si omogoča zelo podrobne nastavitve delovnega procesa, s katerimi prilagodimo aplikacijo ustaljenim praksam in načinom dela v vaši organizaciji. Več...

Svetovanje in podpora

Ob uvedbi vam aplikacijo ustrezno nastavimo in izobrazimo uporabnike. Nato pa smo vam vedno na voljo ob morebitnih težavah pri uporabi aplikacije.

Integracije

plandela.si omogoča integracijo z obstoječimi informacijskimi sistemi v organizaciji, vključno z imenikom uporabnikov, sistemi za kontrolo dostopa, kadrovskimi in računovodskimi programi. Več...

Informacije


Oglejte si odgovore na pogosta vprašanja, okviren cenik in pa nasvete, novice in novosti na našem blogu.

Za dodatne informacije in brezplačno predstavitev v živo nas kontaktirajte!

Kontaktni podatki

Tel:
041 921 007
E-pošta za dodatne informacije:
info@plandela.si
E-pošta za podporo uporabnikom:
podpora@plandela.si
Družabna omrežja:

Navodila za uporabo

Uporabniki | Zaposleni | Registracijski terminal

Stopite v stik

Lahko nas pokličete, napišete elektronsko pošto, ali pa pošljete sporočilo z uporabo spodnjega obrazca!

Vpišite vaše ime
Vpišite naslov vaše E-pošte
Sporočilo je bilo uspešno poslano!