Obračun


Z nekaj kliki obračunajte plače za vse zaposlene z upoštevanjem vseh plačnih dodatkov na podlagi dejanskega razporeda in zabeleženih registracij!

Izračun urnih postavk

Na osnovi vnesenega razporeda in zabeleženih registracij aplikacija v nekaj trenutkih izračuna urne postavke za mesečni obračun plač. Vrste in način obračuna urnih postavk lahko podrobno prilagodimo glede na potrebe stranke.

Vrste urnih postavk vključujejo:

 • redno delo,
 • nadure,
 • praznike,
 • dopust (letni, izredni, študijski, porodniški),
 • izobraževanja,
 • bolniške odsotnosti (boleznine, poškodbe na delu, krvodajalske akcije).

Urne postavke za mesečni obračun plač vam aplikacija izračuna samodejno na podlagi vnesenega razporeda in zabeleženih prisotnosti.
Urne postavke za mesečni obračun plač vam aplikacija izračuna samodejno na podlagi vnesenega razporeda in zabeleženih prisotnosti.

Izračun plačnih dodatkov

Ročni izračun plačnih dodatkov je zelo zamudno opravilo pri katerem se lahko pojavi precej napak. Plačni dodatki so namreč pogosto odvisni od množice faktorjev: urnika opravljanja dela, delovišče, vrste dneva (praznik, vikend, ...), pri čemer se nekateri med seboj tudi izključujejo. Z aplikacijo plandela.si boste vse dodatke brez napak obračunali v nekaj trenutkih.

Aplikacija omogoča izračun vseh vrst plačnih dodatkov, ki so določeni v različnih panožnih kolektivnih pogodbah in delovni zakonodaji, med drugim:

 • nedeljski dodatek,
 • nočni dodatek,
 • praznični dodatek,
 • dodatek za nevarnost in posebne obremenitve,
 • dodatek za neenakomerno razporejen delovni čas,
 • dodatek za deljen delovni čas,
 • malice,
 • prevoz na delo.

Plačni dodatki se avtomatsko obračunajo na podlagi razporeda in zabeleženih prisotnosti.
Plačni dodatki se avtomatsko obračunajo na podlagi razporeda in zabeleženih prisotnosti.

Pregled in preverjanje dodatkov

Vse plačne dodatke lahko sproti prikazujete v tabeli razporeda po posameznih dnevih in zaposlenih. Tako vedno enostavno preverite zakaj ima določeni zaposleni v okviru posameznega meseca obračunano določeno količino posameznega dodatka.

Če ugotovite, da je zaradi posebnih okoliščin potreben ročni popravek nekega dodatka (npr. dodatni prevoz), to enostavno spremenite kar v okviru urejanja razporeda.

Obračunane plačne dodatke lahko sproti pregledujete v tabeli razporeda.
Obračunane plačne dodatke lahko sproti pregledujete v tabeli razporeda.

Izvoz v računovodske programe

Izdelan obračun ur in dodatkov enostavno izvozite v računovodski program za obračun plač. Dostop do obračunskega lista pa lahko omogočite tudi zaposlenim preko portala za zaposlene.

Podpiramo izvoz v vse računovodske programe, ki so razširjeni na našem tržišču, po potrebi pa pripravimo tudi posebej prilagojene izvoze.

Aplikacija omogoča izvoz urnih postavk in dodatkov v računovodske programe.
Aplikacija omogoča izvoz urnih postavk in dodatkov v računovodske programe.