Cenik


Strošek uporabe aplikacije se deli na začetni strošek zagona in mesečno naročnino za nadaljno uporabo. Zagon aplikacije vključuje konfiguracijo, svetovanje in šolanje uporabnikov. Mesečna naročnina pa omogoča uporabo spletne aplikacije, brez dodatnih skritih stroškov, saj že vključuje pomoč uporabnikom ter vse nadgradnje in popravke aplikacije.

Okvirna mesečna naročnina za osnovne funkcionalnosti znaša že od 2 € na zaposlenega.

Znesek mesečne naročnine je odvisen od funkcionalnosti, ki jih stranka uporablja, kompleksnosti delovnega procesa in od števila zaposlenih. Okvirna cena za osnovne funkcionalnosti (ročno planiranje, beleženje, obračun) pri razmeroma enostavnih delovnih procesih znaša 2 € na zaposlenega / mesec. Naročnina za uporabo naprednejših funkcionalnosti (npr. samodejno razporejanje) in pri kompleksnejših delovnih procesih pa je v veliki meri odvisna od podrobnih potreb in zahtev stranke, in jo določimo na podlagi povpraševanja stranke.

Tudi strošek zagona ocenimo na podlagi povpraševanja stranke, in je predvsem odvisen od števila zaposlenih, oddelkov, kompleksnosti delovnega procesa in drugih faktorjev, od katerih je odvisno delo povezano s konfiguracijo aplikacije in izobraževanjem uporabnikov.

Na podlagi ponudbe, ki jasno določa začetni in mesečni strošek uporabe aplikacije, boste zlahka ocenili ekonomsko upravičenost uporabe rešitve plandela.si v vaši organizaciji!