/ Planiranje delovnega časa

Samodejno preverjanje zakonskih in internih omejitev pri izdelavi delovnega razporeda

Pri izdelavi in spreminjanju razporeda aplikacija plandela.si avtomatsko preverja ali je razpored skladen z zakonskimi in internimi omejitvami. Če vnesete spremembo, ki krši določena pravila, se kršitev takoj prikaže v razporedu vključno s podrobno razlago. Zato lahko vse morebitne napake sproti odpravljate že med izdelavo razporeda. Končni razpored bo tako vedno skladen z vsemi omejitvami, brez zamudnega ročnega štetja izmen in oddelanih ur.

ec-animation
Kršitve pravil se samodejno označijo pri izdelavi in spreminjanju razporeda. Ob prehodu z miško se prikaže podroben opis kršitve.

Kršitve pravil so v razporedu označene z rdečo obrobo celic, na katere se nanašajo. Pri prehodu z miško čez celico se izpiše podroben opis kršitve, kar vam pomaga pri odpravljanju le-te. Primer: če zaposleni preseže maksimalno dopustno število tedenskih ur, se dnevi s presežnimi urami označijo z rdečo, opis kršitve pa podaja relevantno obdobje, dopustno število ur in trenutno število ur. S temi podatki lahko ustrezno prilagodite razpored in odpravite napako. Vse kršitve so dodatno prikazane tudi v posebnem razdelku Kršitve, ki prikazuje število in seznam vseh kršitev. Ob kliku na posamezno kršitev v seznamu se avtomatsko označijo ustrezne celice razporeda, kar vam omogoča hiter pregled in odpravljanje napak.

2018-12-21_14-11-35
Število in seznam kršitev v razporedu je prikazan v razdelku Kršitve, kjer lahko pregledujete in potrjujete nerelevantne kršitve.

V kolikor določene kršitve niso relevantne (npr. so neizogibne oziroma že vnaprej dogovorjene s posameznim zaposlenim), jih lahko potrdite. V tem primeru se ne bodo več prikazovale v razporedu. Tako boste imeli prikazane samo kršitve, ki jih je potrebno odpraviti pred objavo razporeda. Kršitve potrdite tako, da izberete celice, ter kliknete gumb Potrdi označene kršitve v razdelku Kršitve. Naenkrat lahko potrdite tudi vse prikazane kršitve in pa posamezne kršitve v seznamu.

Aplikacija omogoča konfiguracijo širokega nabora pravil, med drugim:

  • najmanjši počitek med dvema zadolžitvama,
  • najmanjši tedenski počitek,
  • mesečno prost vikend,
  • omejitev delovnih ur v tednu, mesecu ali letu,
  • omejitev števila delovnih nedelj in praznikov.

Pravila so prilagodljiva na nivoju posameznega oddelka in tudi na nivoju posameznega zaposlenega. Zato lahko vsem zaposlenim določimo ustrezna pravila za njihovo delovno mesto in tako zagotovimo popolno skladnost z zakonodajo in kolektivnimi pogodbami!