/ Planiranje delovnega časa

Enostaven in hiter prikaz ključnih informacij pri izdelavi delovnega razporeda

Pri razporejanju zaposlenih je potrebno upoštevati kakšen delež posameznih izmen so zaposleni opravljali v preteklih obdobjih. Primer: določeni zaposleni je v preteklem obdobju opravil manjše število nočnih izmen, zato mu pri izdelavi novega razporeda dodelimo več takih izmen. Tako so delovne obremenitve in plačni dodatki pravično porazdeljeni med zaposlenimi. Vendar pa je ročno štetje posameznih oddelanih izmen zelo zamudno. Zato aplikacija plandela.si pri izdelavi razporeda omogoča pregleden in hiter prikaz avtomatskih povzetkov o preteklih in tekočih razporeditvah.

Povzetki so grafično prikazani v posebnem zavihku Povzetki, ki je prikazan pod razporedom. Vsebina zavihka ustreza trenutno izbranim celicam v razporedu in prikazuje delež opravil oz. odsotnosti za celoten oddelek in izbrane zaposlene. S klikom na posamezen del grafikona se prikažejo še dodatne informacije o opravilu oz. odsotnosti. Povzetke lahko prikažete za poljubna časovno obdobje (npr. trenutni mesec, več mesecev, leto). Na voljo so vam povzetki o deležu opravljenih izmen (npr. kakšen delež nočnih izmen je opravil posamezni zaposleni), številu posameznih odsotnosti (količina porabljenega letnega dopusta, študijskega dopusta, bolniških odsotnosti) pa tudi vsota posameznih plačnih dodatkov in drugih obračunskih kategorij.

aggregations-pane
Zavihek Povzetki prikazuje, kakšen delež delovnega časa prispeva posamezno opravilo, odsotnost ali plačni dodatek, in sicer za celoten oddelek in vse trenutno izbrane zaposlene.

Ob prehodu z miško čez opravilo ali odsotnost se povzetki prikažejo tudi v glavnem razporedu, v stolpcu Zbirno in v datumski vrstici razporeda. V stolpcu Zbirno je prikazan delež izbranega opravila/odsotnosti v izbranem obdobju, v datumski vrstici pa so preštete vse pojavitve opravila/odsotnosti na dani datum. Tako lahko hitro preverite, če določeno izmeno opravlja zadostno število zaposlenih in v kakšen deležu jo je posamezni zaposleni opravljal.

shema-povzetki
Povzetki za izbrane celice so prikazani v zavihku (označeno z zeleno), ob prehodu z miško čez opravilo/odsotnost pa se prikažejo tudi v tabeli z razporedom (označeno z rdečo)

Vsi prikazani povzetki se avtomatsko osvežijo ob vsaki spremembi razporeda, zato so ob izdelavi razporeda vedno prikazani aktualni podatki, ki že vključujejo pravkar vnešene spremembe! S pomočjo Povzetkov boste lahko izdelali še bolj kvalitetne razporede, kjer bodo obremenitve ustrezno porazdeljene med zaposlenimi. Stroški dela bodo tako nižji, zaposleni pa bolj zadovoljni!


Prikaz povzetkov v pogledu Razpored je prilagojen za namene izdelave in urejanja delovnega razporeda. V okviru analize pa so na voljo še dodatni pogledi in orodja, s katerimi lahko dobite še bolj podroben vpogled v ključne kazalnike delovnega procesa.