Registracija


Beležite prisotnost zaposlenih s pomočjo identifikacijske kartice in terminala ali pa z uporabo mobilnega telefona in računalnika.

Registracija s kartico in terminalom

Zaposlenim lahko omogočite beleženje prihodov in odhodov z uporabo naprednega registracijskega terminala v kombinaciji z identifikacijskimi karticami ali obeski. Registracijski terminal omogoča zaposlenim tudi dostop do aktualnega delovnega razporeda, pa tudi oddajanje najav in želja.

Terminal se ponaša z intuitivnim uporabniškim vmesnikom z zaslonom na dotik in povzema dobre prakse iz sodobnih pametnih telefonov. Tako omogoča enostavno uporabo vsem zaposlenim.

Zaposleni lahko beležijo prisotnost na naprednem registracijskem terminalu.
Zaposleni lahko beležijo prisotnost na naprednem registracijskem terminalu.

Registracija z mobilnim telefonom ali računalnikom

Zaposleni lahko beležijo prisotnost tudi s pomočjo mobilnega telefona ali računalnika. Beleženje lahko omejite na vnaprej določene lokacije, omrežja ali računalnike, in tako zagotovite, da so ob beleženju zaposleni dejansko na svojem delovnem mestu.

Registracija z mobilnim telefonom omogoča beleženje delovnega časa tudi v primeru, ko je uporaba registracijskih terminalov in kartic nepraktična - npr. pri večjem številu manjših dislociranih delovišč, pri delu na terenu in pri delu od doma.

Zaposleni lahko prisotnost beležijo tudi z uporabno mobilnega telefona ali računalnika.
Zaposleni lahko prisotnost beležijo tudi z uporabno mobilnega telefona ali računalnika.

Pravila beleženja

Pravila beleženja so podrobno nastavljiva na nivoju organizacije, oddelkov in posameznih zaposlenih. Modularna zasnova pravil omogoča enostavno konfiguracijo različnih načinov beleženja. Zaposlenim lahko tako med drugim določite obvezno prisotnost na delovnem mestu, drseči delovni čas, maksimalno trajanje malice, službene izhode in zaokrožanje časov prihoda in odhoda.

Morebitne kršitve pravil beleženja (prepozen prihod ali odhod, predolg odmor za malico, pozabljena registracija, ipd.) se sproti prikazujejo vodjem oddelkov. Hkrati pa je informacija o kršitvi avtomatsko prikazana tudi zaposlenemu že ob registraciji, kar posledično zmanjša število morebitnih kršitev tudi brez posredovanja vodij.

Pravila beleženja so podrobno nastavljiva, morebitne kršitve pravil pa so zaposlenim prikazane že ob registraciji.
Pravila beleženja so podrobno nastavljiva, morebitne kršitve pravil pa so zaposlenim prikazane že ob registraciji.

Dostop do informacij

Zaposleni lahko z uporabo registracijskega terminala in spletnega portala dostopajo do svojega delovnega razporeda, oddajajo in pregledujejo najave in želje ter pregledujejo ostale relevantne podatke (npr. stanje ur in dopusta). Ob beleženju se jim tudi prikažejo obvestila o morebitnih spremembah razporeda.

Registracijski terminal in spletni portal omogočata tudi zajem drugih podatkov in informacij, ki niso nujno povezani z delovnim časom, npr.:

  • izbira vrste malice,
  • izpolnjevanje delovnih nalogov.

Razpored in druge informacije so zaposlenim vedno na voljo.
Razpored in druge informacije so zaposlenim vedno na voljo.