/ Planiranje delovnega časa

Kopiranje in lepljenje razporeda

Pri izdelavi novega delovnega razporeda si ponavadi pomagamo z že obstoječimi razporedi za preteklo obdobje. Sedaj lahko enostavno označite del preteklega razporeda in ga skopirate v nov razpored. Na ta način lahko hitro pripravite osnovo za razpored, kamor vnesete samo še manjše popravke in prilagoditve glede na predvidene potrebe, odsotnosti in želje zaposlenih.

Primeri kopiranja in lepljenja razporeda za različne izbore celic.

Kopiranje in lepljenje razporeda deluje na podoben način kot v Excel razpredelnicah — samo označite celice, ki jih želite kopirati, izberete ciljno celico (oz. več celic) in jih prilepite. Ukaza za kopiranje in lepljenje sta na voljo v orodni vrstici, v kontekstnem meniju, in z uporabo običajnih bližnjic na tipkovnici (CTRL+C in CTRL+V).

Za kopiranje lahko izberete poljubno območje celic — v trenutni izbor dodajate nove celice tako, da držite tipko CTRL in označite dodatne celice z miško. Za lepljenje lahko izberete posamezno celico, ali pa več njih. Če je izbrana samo ena celica, se bo ob lepljenju avtomatsko izbralo območje, ki ustreza kopirani vsebini. Če pa izberete več celic, se bodo kopirane celice v enakem zaporedju prenesle v ciljne celice. Pri lepljenju se avtomatsko upošteva, katere izmene so na voljo v označenem območju. Če vsebina kopirane celice ni ustrezna, se ta ne prenese.

Kopiranje in lepljenje deluje tudi med zavihki in okni brskalnika. Tako si lahko v novem zavihku brskalnika odprete izvorni razpored iz katerega kopirate celice, in jih lepite v nov razpored v drugem zavihku brskalnika. Če imate dovolj velik zaslon lahko okna brskalnika postavite tako, da sta izvorni in nov razpored prikazana hkrati, kar vam omogoča še posebej učinkovito izdelavo novega razporeda.

Kopiranje je mogoče tudi iz objavljenih razporedov in osnutkov razporeda. Tako lahko za kopiranje izberete verzijo razporeda, ki še ne vsebuje morebitnih sprememb zaradi nepredvidenih bolniških odsotnosti zaposlenih, lahko pa si celo pripravite poseben osnutek razporeda, ki ga boste v prihodnje uporabljali kot osnovo za pripravo novih razporedov.