/ Registracija delovnega časa

Spletna registracija delovnega časa

Zaposleni lahko sedaj registrirajo prihode in odhode z uporabo Portala za zaposlene. Spletna registracija omogoča beleženje delovnega časa tudi v primeru, ko je uporaba registracijskih terminalov in kartic nepraktična - npr. pri večjem številu manjših dislociranih delovišč in pri delu od doma.

Spletno registracijo lahko omogočite samo na izbranih lokacijah (omrežjih) ali pa na izbranih računalnikih in telefonih. Če je spletna registracija omogočena, se zaposlenemu ob prijavi v portal prikaže dodaten razdelek, kjer lahko opravi registracijo. Za beleženje veljajo enaka pravila glede obračuna prisotnosti kot pri registraciji s kartico na terminalu.

emp_portal_registracija
Ob prijavi v Portal za zaposlene se prikaže dodaten razdelek za registracijo, kjer zaposleni lahko registrira prihod ali odhod.

Omejitev registracije na omrežje

Omejitev spletne registracije na izbrano omrežje omogoča registracijo z vseh naprav, ki se na splet prijavljajo preko tega omrežja. Tako se zaposleni lahko registrirajo s svojega osebnega računalnika na delovnem mestu, pa tudi z mobilnim telefonom, ki je v internet povezan preko brezžičnega omrežja vaše organizacije.

Na mobilnem telefonu zaposlenega je možnost registracije omogočena samo takrat, ko je na lokaciji vašega brezžičnega omrežja; če se zaposleni v internet prijavi preko mobilnega omrežja oz. preko drugega brezžičnega omrežja, možnosti registracije nima. Tako registracija ni mogoča, ko zaposleni ni na delovnem mestu.

Omejitev registracije z digitalnim potrdilom

Spletno registracijo lahko omejimo tudi na naprave, ki imajo nameščeno ustrezno digitalno potrdilo. Tako lahko npr. registracijo omogočimo samo z izbranih računalnikov v določenih pisarnah.

Digitalna potrdila za registracijo so na voljo skrbniku sistema v aplikaciji plandela.si. Skrbnik sistema mora potrdila namestiti na ustrezne računalnike in poskrbeti za to, da zaposleni potrdila ne morejo prenesti na druge naprave.

Kateri način spletne registracije je primeren za našo organizacijo?

Omejitev registracije na omrežje je organizacijsko manj zahtevna, saj registracije ni treba omogočati na posameznih napravah. Potrebno je samo določiti omrežje, in registracija bo delovala na vseh napravah v omrežju.

Omejitev registracije z digitalnim potrdilom pa omogoča bolj natančno določitev naprav, ki omogočajo spletno registracijo, in tako dodatno zmanjša možnost zlorab in boljšo sledljivost registracij. Za skrbnika sistema pa tak način predstavlja nekaj več dela, saj mora opraviti namestitev digitalnega potrdila na vse ciljne naprave.

Za dodatne informacije o spletni registraciji delovnega časa nam pišite na podpora@plandela.si!

Uspešno beleženje!