/ Planiranje delovnega časa

Planiranje dopusta s pomočjo najav

Planiranje in razporejanje dopusta je ključno za nemoten delovni proces, hkrati pa pomembno vpliva tudi na zadovoljstvo zaposlenih. V aplikaciji plandela.si se dopust vodi v okviru aktualnega delovnega razporeda, za planiranje dopustov na daljši rok pa so še bolj primerne najave.

Zakaj ne kar v okviru delovnega razporeda?

Običajno zaposleni večino letnega dopusta koristijo v terminih, ki so lahko določeni tudi za celo leto vnaprej. Po drugi strani pa se delovni razpored običajno pripravlja (in objavlja) samo za nekaj tednov oz. mesecev vnaprej. Vodje lahko planiran dopust enostavno vnesejo v delovni razpored tudi za celo leto vnaprej, vendar zaposleni ne bodo imelo vpogleda v celoten plan - vidijo namreč samo objavljen delovni razpored, plana izven objavljenega obdobja pa ne vidijo.

Zato so za dolgoročno planiranje dopusta v aplikaciji plandela.si bolj primerne najave, ki so ločeno od delovnega razporeda, in so prikazane zaposlenim tudi, če delovni razpored še ni objavljen. Hkrati so prikazane tudi vodjem pri izdelavi delovnega razporeda, tako da jih ti lahko ustrezno vključijo v dejanski razpored.

Najave v razporedu
Najave so prikazane v razporedu, da jih vodje lahko ustrezno upoštevajo pri izdelavi delovnega razporeda.

Zaposleni lahko sami predlagajo željeni termin dopusta z oddajo najave na portalu za zaposlene ali pa na registracijskem terminalu, vodje pa jih samo potrdijo. Najavo za ustrezen termin pa lahko dodajo tudi vodje, zaposlenim pa so potem prikazane na portalu in terminalu.

Najave na portalu
Zaposleni lahko najave dopusta oddajajo in pregledujejo na portalu ali na registracijskem terminalu.

Več informacij o uporabi najav lahko dobite v navodilih za uporabo (uporabniki, zaposleni), za pomoč pri konfiguraciji pa se obrnite na podporo.