Transport


Cestni, železniški, pomorski in letalski promet se komplementarno dopolnjujejo, vsem pa je skupna močno regulirana večizmenska organizacija delovnega procesa. Aplikacija plandela.si omogoča lažje upoštevanje regulatornih okvirov pri načrtovanju delovnega časa, ki so ključni za varnost potnikov in tovora, pa tudi za zadovoljstvo in učinkovitost zaposlenih.

Izpostavljene funkcionalnosti in lastnosti rešitve plandela.si

Enostaven vnos razporeda

Pregleden prikaz omogoča hiter in enostaven vnos razporeda za zaposlene. Pri tem je na voljo kopica orodji, ki olajšajo izdelavo uravnoteženega razporeda in nadzorujejo zapolnitve delovnih mest s potrebnim številom zaposlenih z ustreznimi znanji in kompetencami.

Želje in najave zaposlenih

Zaposleni lahko oddajajo najave dopusta in prošnje za posamezne izmene, proste dni in koriščenje nadur. Najave so na razviden način prikazane vodjem ob izdelavi razporeda, ki se tako lahko enostavno odloči, ali bo določeno željo upošteval ali pa zavrnil glede na aktualne potrebe po delu in razpoložljivost delavcev.

Preverjanje zakonskih in internih omejitev

Tekom izdelave razporeda so jasno označene morebitne kršitve delovne zakonodaje in normativov. Tako lahko zagotovite, da imajo zaposleni zagotovljen minimalni dnevni počitek, ne presegajo kvote tedenskih ur ter da so upoštevani vsi ostali normativi iz kolektivnih pogodb in ostalih internih pravil.

Samodejna izdelava razporeda

Aplikacija lahko samodejno izdela skladen in uravnotežen razpored! Vodja samo določi potrebe po zaposlenih za posamezno izmeno, potrdi oz. vnese želje zaposlenih, program pa nato popolnoma samodejno zgradi optimalen razpored, ki je skladen z normativi in zakonodajo.

Beleženje delovnega časa

Beleženje prihodov in odhodov lahko poteka s pomočjo naprednega registracijskega terminala ali pa s pomočjo mobilnega telefona ali računalnika. Na terminalu in spletnem portalu lahko zaposleni tudi dostopajo do razporeda in ostalih relevantnih informacij.

Avtomatiziran obračun plač

Aplikacija omogoča popolnoma avtomatiziran izračun urnih postavk in plačnih dodatkov z upoštevanjem dejansko registriranih prihodov in odhodov. Tako se izognete dolgotrajnemu ročnemu preštevanju ur, obračun pa je brez napak in upošteva enaka pravila za vse zaposlene!