Industrija


Industrijska proizvodnja pogosto poteka večizmensko, potrebe po delavcih pa so dinamične ter odvisne od aktualnih naročil in drugih poslovnih faktorjev. Aplikacije plandela.si pomaga pri izdelavi uravnoteženih delovnih razporedov, kjer posamezno delovno mesto zapolnjuje zadostno število zaposlenih z ustreznimi kompetencami, izmene in prosti dnevi pa si sledijo v skladu z željami zaposlenih in delovno zakonodajo.

Izpostavljene funkcionalnosti in lastnosti rešitve plandela.si

Enostaven vnos razporeda

Pregleden prikaz omogoča hiter in enostaven vnos razporeda za zaposlene. Pri tem je na voljo kopica orodji, ki olajšajo izdelavo uravnoteženega razporeda in nadzorujejo zapolnitve delovnih mest s potrebnim številom zaposlenih z ustreznimi znanji in kompetencami.

Želje in najave zaposlenih

Zaposleni lahko oddajajo najave dopusta in prošnje za posamezne izmene oz. proste dni. Najave so na razviden način prikazane vodjem ob izdelavi razporeda, ki se tako lahko enostavno odloči, ali bo določeno željo upošteval ali pa zavrnil glede na aktualne potrebe po delu in razpoložljivost delavcev.

Obveščanje zaposlenih o razporedu

Zaposleni so o spremembah razporeda samodejno obveščeni po elektronski pošti. Do razporeda lahko vedno dostopajo tudi preko osebnega spletnega portala, kjer imajo vpogled tudi v druge relevantne informacije o delovnem procesu.

Beleženje delovnega časa

Beleženje prihodov in odhodov poteka s pomočjo naprednega registracijskega terminala ali pa kar z mobilnim telefonom oz. računalnikom. Na terminalu in spletnem portalu lahko zaposleni tudi dostopajo do razporeda in ostalih relevantnih informacij.

Avtomatiziran obračun plač

Aplikacija omogoča popolnoma avtomatiziran izračun urnih postavk in plačnih dodatkov z upoštevanjem dejansko registriranih prihodov in odhodov. Tako se izognete dolgotrajnemu ročnemu preštevanju ur, obračun pa je brez napak in upošteva enaka pravila za vse zaposlene!

Analize delovnega procesa

Na voljo so vam podrobne analize na nivoju posameznih zaposlenih, oddelkov in celotne organizacije. Analize omogočajo izboljšave delovnega procesa in pomagajo pri zgodnjem zaznavanju morebitnih težav na oddelkih.