Zdravstvo


Organizacija dela v bolnišnicah in zdravstvenih domovih predstavlja velik izziv. V delovni proces je namreč vključena množica zaposlenih z različnimi kompetencami in znanji, ki morajo delovati popolnoma usklajeno za uspešno opravljanje zahtevnih nalog. Poleg tega delo poteka večizmensko, vključuje pa tudi različna dežurstva in pripravljenosti. Aplikacija plandela.si je posebej prilagojena za uporabo v zdravstvu in tako drastično poenostavi planiranje in obračun delovnega časa.

Izpostavljene funkcionalnosti in lastnosti rešitve plandela.si

Enostaven vnos razporeda

Pregleden prikaz omogoča hiter in enostaven vnos razporeda za zaposlene. Pri tem je na voljo kopica orodji, ki olajšajo izdelavo uravnoteženega razporeda in nadzorujejo zapolnitve delovnih mest s potrebnim številom zaposlenih.

Preverjanje zakonskih in internih omejitev

Tekom izdelave razporeda so jasno označene morebitne kršitve delovne zakonodaje in normativov. Tako lahko zagotovite, da imajo zaposleni zagotovljen minimalni dnevni počitek, ne presegajo kvote tedenskih ur ter da so upoštevani vsi ostali normativi iz kolektivnih pogodb in ostalih internih pravil.

Samodejna izdelava razporeda

Aplikacija lahko samodejno izdela skladen in uravnotežen razpored za vse zaposlene na posameznem oddelku! Vodja oddelka samo določi potrebe po zaposlenih za posamezno izmeno, potrdi oz. vnese želje zaposlenih, program pa nato popolnoma samodejno zgradi optimalen razpored za poljubno obdobje.

Obračun plačnih dodatkov

Kolektivne pogodbe v zdravstvu določajo množico plačnih dodatkov, ki so odmerjeni glede na podroben časovni potek dela. Aplikacija omogoča popolnoma avtomatiziran izračun vseh plačnih dodatkov. Tako se izognete dolgotrajnemu ročnemu preštevanju ur, obračun pa je brez napak in upošteva enaka pravila za vse zaposlene!

Kompleksne organizacijske strukture

Organizacijske sheme oddelkov v večjih zdravstvenih ustanovah so pogosto zapletene, posamezni zaposleni pa so lahko istočasno uvrščeni v več nepovezanih oddelkov. Aplikacija je posebej prilagojena večjim organizacijam in lahko podrobno opiše organizacijsko shemo zavoda, hkrati pa omogoča podrobne nastavitve uporabniških pravic.

Integracija z obstoječo strojno in programsko opremo

Aplikacija omogoča integracijo z obstoječim kadrovskimi sistemi v bolnišnici, pa tudi z sistemi za registracijo delovnega časa in kontrole dostopa, tako na nivoju programske kot tudi strojne opreme. Taka uvedba aplikacije minimalno posega v ustaljen delovni proces ter omogoča nadaljnjo uporabo vse obstoječe programske in infrastrukturne opreme. S pomočjo integracije z imenikom uporabnikov je poenostavljen tudi dostop do aplikacije, saj lahko zaposleni za prijavo uporabljajo obstoječa uporabniška imena in gesla.