Varnost


Varnostne službe, policija, reševalci, gasilci, vojska in druge službe, ki skrbijo za varnost ljudi in premoženja, morajo biti vedno v pripravljenosti. Delo pogosto poteka v zelo težkih pogojih, delavci pa so izpostavljeni stresu in drugim negativnim vplivom. Aplikacija plandela.si pomaga pri zagotavljanju uravnoteženega delovnega urnika zaposlenih in tako vsaj nekoliko olajša zahtevne delovne pogoje, vodjem pa poenostavi upoštevanje zakonodaje in normativov.

Izpostavljene funkcionalnosti in lastnosti rešitve plandela.si

Enostaven vnos razporeda

Pregleden prikaz omogoča hiter in enostaven vnos razporeda za zaposlene. Pri tem je na voljo kopica orodji, ki olajšajo izdelavo uravnoteženega razporeda in nadzorujejo zapolnitve delovnih mest s potrebnim številom zaposlenih z ustreznimi znanji in kompetencami.

Želje in najave zaposlenih

Zaposleni lahko oddajajo najave dopusta in prošnje za posamezne izmene, proste dni in koriščenje nadur. Najave so na razviden način prikazane vodjem ob izdelavi razporeda, ki se tako lahko enostavno odloči, ali bo določeno željo upošteval ali pa zavrnil glede na aktualne potrebe po delu in razpoložljivost delavcev.

Preverjanje zakonskih in internih omejitev

Tekom izdelave razporeda so jasno označene morebitne kršitve delovne zakonodaje in normativov. Tako lahko zagotovite, da imajo zaposleni zagotovljen minimalni dnevni počitek, ne presegajo kvote tedenskih ur ter da so upoštevani vsi ostali normativi iz kolektivnih pogodb in ostalih internih pravil.

Samodejna izdelava razporeda

Aplikacija lahko samodejno izdela skladen in uravnotežen razpored! Vodja samo določi potrebe po zaposlenih za posamezno izmeno, potrdi oz. vnese želje zaposlenih, program pa nato popolnoma samodejno zgradi optimalen razpored, ki je skladen z normativi in zakonodajo.

Beleženje delovnega časa

Beleženje prihodov in odhodov lahko poteka s pomočjo naprednega registracijskega terminala ali pa s pomočjo mobilnega telefona ali računalnika. Na terminalu in spletnem portalu lahko zaposleni tudi dostopajo do razporeda in ostalih relevantnih informacij.

Obračun plačnih dodatkov

Zahtevnost delovnih pogojev pogojuje množico plačnih dodatkov, ki so odmerjeni glede na podroben časovni potek dela. Aplikacija omogoča popolnoma avtomatiziran izračun vseh plačnih dodatkov. Tako se izognete dolgotrajnemu ročnemu preštevanju ur, obračun pa je brez napak in upošteva enaka pravila za vse zaposlene!