Turizem in gostinstvo


Delovni čas v turizmu in gostinstvu je pretežno odvisen od dnevnih in sezonskih potreb, delo pa v veliki meri poteka za vikende in praznike. Aplikacija plandela.si olajša planiranje delovnega časa in poskrbi, da so zaposleni vedno na tekočem z dinamičnim delovnim razporedom.

Izpostavljene funkcionalnosti in lastnosti rešitve plandela.si

Enostaven vnos razporeda

Pregleden prikaz omogoča hiter in enostaven vnos razporeda za zaposlene. Pri tem je na voljo kopica orodji, ki olajšajo izdelavo uravnoteženega razporeda in nadzorujejo zapolnitve delovnih mest s potrebnim številom zaposlenih z ustreznimi znanji in kompetencami.

Želje in najave zaposlenih

Zaposleni lahko oddajajo najave dopusta in prošnje za posamezne izmene, proste dni in koriščenje nadur. Najave so na razviden način prikazane vodjem ob izdelavi razporeda, ki se tako lahko enostavno odloči, ali bo določeno željo upošteval ali pa zavrnil glede na aktualne potrebe po delu in razpoložljivost delavcev.

Obveščanje zaposlenih o razporedu

Zaposleni so o spremembah razporeda samodejno obveščeni po elektronski pošti. Do razporeda lahko vedno dostopajo tudi preko osebnega spletnega portala, kjer imajo vpogled tudi v druge relevantne informacije o delovnem procesu.

Beleženje delovnega časa

Beleženje prihodov in odhodov poteka s pomočjo naprednega registracijskega terminala ali pa kar z mobilnim telefonom oz. računalnikom. Beleženje z mobilnim telefonom omogoča enostavno registracijo delovnega časa na večih dislociranih enotah.

Avtomatiziran obračun plač

Aplikacija omogoča popolnoma avtomatiziran izračun urnih postavk in plačnih dodatkov z upoštevanjem dejansko registriranih prihodov in odhodov. Tako se izognete dolgotrajnemu ročnemu preštevanju ur, obračun pa je brez napak in upošteva enaka pravila za vse zaposlene!