Trgovina


Odpiralni časi trgovin so se prilagodili potrebam in željam kupcev, čemur sledi tudi delovni čas zaposlenih v trgovski panogi. Izmensko delo, ki poteka tudi tekom praznikov in vikendov, predstavlja breme tako za delavce, kot tudi za vodje, ki morajo organizirati delovni proces. Aplikacija plandela.si pomaga pri izdelavi uravnoteženih delovnih razporedov, ki so skladni z zakonodajo, zaposleni pa so vedno na tekočem s svojim delovnim razporedom in tako lažje usklajujejo prosti čas z delovnimi obveznostmi.

Izpostavljene funkcionalnosti in lastnosti rešitve plandela.si

Enostaven vnos razporeda

Pregleden prikaz omogoča hiter in enostaven vnos razporeda za zaposlene. Pri tem je na voljo kopica orodji, ki olajšajo izdelavo uravnoteženega razporeda in nadzorujejo zapolnitve delovnih mest s potrebnim številom zaposlenih.

Preverjanje zakonskih in internih omejitev

Tekom izdelave razporeda so jasno označene morebitne kršitve delovne zakonodaje in kolektivnih pogodb. Tako lahko zagotovite, da imajo zaposleni zagotovljen minimalni dnevni in tedenski počitek, ne presegajo kvote tedenskih ur in imajo ustrezno število prostih vikendov.

Želje in najave zaposlenih

Zaposleni lahko oddajajo najave dopusta in prošnje za posamezne izmene oz. proste dni. Najave so na razviden način prikazane vodjem ob izdelavi razporeda, ki se tako lahko enostavno odloči, ali bo določeno željo upošteval ali pa zavrnil glede na aktualne potrebe po delu in razpoložljivost delavcev.

Obveščanje zaposlenih o razporedu

Zaposleni so o spremembah razporeda samodejno obveščeni po elektronski pošti. Do razporeda lahko vedno dostopajo tudi preko osebnega spletnega portala, kjer imajo vpogled tudi v druge relevantne informacije o delovnem procesu.

Obračun plačnih dodatkov

Kolektivne pogodbe v trgovini določajo množico plačnih dodatkov, ki so odmerjeni glede na podroben časovni potek dela. Aplikacija omogoča popolnoma avtomatiziran izračun vseh plačnih dodatkov. Tako se izognete dolgotrajnemu ročnemu preštevanju ur, obračun pa je brez napak in upošteva enaka pravila za vse zaposlene!

Integracija z obstoječo strojno in programsko opremo

Aplikacija omogoča integracijo z obstoječim kadrovskimi sistemi, pa tudi z sistemi za registracijo delovnega časa in kontrole dostopa, tako na nivoju programske kot tudi strojne opreme. Tako uvedba aplikacije minimalno zmoti ustaljen delovni proces in omogoča nadaljnjo uporabo preteklih investicij v infrastrukturo.