Oskrba in nega


Domovi za starejše občane in socialno varstveni zavodi morajo v celoti poskrbeti za dobrobit varovancev, kar je delo raznolikih služb (zdravstvene nege, socialne oskrbe, kuhinje, vzdrževanja, pralnice). Aplikacija plandela.si se popolnoma prilagodi posameznemu službi ali oddelku in je tako nepogrešljiv pripomoček za vse vodje služb, hkrati pa vsem zaposlenim omogoča enostaven dostop do delovnega razporeda in ostalih informacij.

Izpostavljene funkcionalnosti in lastnosti rešitve plandela.si

Enostaven vnos razporeda

Pregleden prikaz omogoča hiter in enostaven vnos razporeda za zaposlene. Pri tem je na voljo kopica orodji, ki olajšajo izdelavo uravnoteženega razporeda in nadzorujejo zapolnitve delovnih mest s potrebnim številom zaposlenih z ustreznimi znanji in kompetencami.

Preverjanje zakonskih in internih omejitev

Tekom izdelave razporeda so jasno označene morebitne kršitve delovne zakonodaje in normativov. Tako lahko zagotovite, da imajo zaposleni zagotovljen minimalni dnevni počitek, ne presegajo kvote tedenskih ur ter da so upoštevani vsi ostali normativi iz kolektivnih pogodb in ostalih internih pravil.

Želje in najave zaposlenih

Zaposleni lahko oddajajo najave dopusta in prošnje za posamezne izmene, proste dni in koriščenje nadur. Najave so na razviden način prikazane vodjem ob izdelavi razporeda, ki se tako lahko enostavno odloči, ali bo določeno željo upošteval ali pa zavrnil glede na aktualne potrebe po delu in razpoložljivost delavcev.

Beleženje delovnega časa

Beleženje prihodov in odhodov poteka s pomočjo naprednega registracijskega terminala ali pa kar z mobilnim telefonom oz. računalnikom. Na terminalu in spletnem portalu lahko zaposleni tudi dostopajo do razporeda in ostalih relevantnih informacij.

Obračun plačnih dodatkov

Kolektivne pogodbe v zdravstvu določajo množico plačnih dodatkov, ki so odmerjeni glede na podroben časovni potek dela. Aplikacija omogoča popolnoma avtomatiziran izračun vseh plačnih dodatkov. Tako se izognete dolgotrajnemu ročnemu preštevanju ur, obračun pa je brez napak in upošteva enaka pravila za vse zaposlene!

Podrobne nastavitve izmen po oddelkih

Aplikacija omogoča podrobne nastavitve izmen za posamezne oddelke oz. službe znotraj zavoda. Tako si lahko vsak vodja prilagodi število in prikaz izmen, ki jih potrebuje za organizacijo dela na svojem oddelku.

Rešitev plandela.si uporablja že več kot 50 zavodov s področja oskrbe in nege po celi Sloveniji!

in drugi....