Politika zasebnosti


V veljavi od: 12.5.2023

Uvod

V tem dokumentu so opisani vrste, načini in nameni obdelovanja osebnih podatkov, katerih upravljavec je podjetje Plandela d.o.o., in jih beleži, hrani in obdeluje za namene lastnih poslovnih procesov prodaje in podpore. Politika zasebnosti sledi določilom Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in aktualni zakonodaji o varstvu podatkov (ZVOP-2).

Osebni podatki, ki se beležijo, hranijo in obdelujejo v okviru Rešitve Plandela, so predmet vsakokratne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov med naročnikom in podjetjem Plandela. Upravljavec navedenih osebnih podatkov je v tem primeru naročnik, podjetje Plandela d.o.o. pa je zgolj obdelovalec. Politika zasebnosti za Rešitev Plandela je na voljo v ločenem dokumentu.

Informacije o upravljavcu

Upravljavec osebnih podatkov je podjetje Plandela d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 23a, 1000 Ljubljana. Vprašanja, poizvedbe in zahtevke v zvezi z osebnimi podatki lahko naslovite na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri upravljavcu preko namenskega poštnega predala gdpr@plandela.si.

Vrste in nameni zbiranja podatkov

Osebne podatke zbiramo, hranimo in obdelujemo za namen prodajnih in podpornih procesov ter za zagotavljanje varnosti pri delovanju informacijskih sistemov. V nadaljevanju so navedeni viri osebnih podatkov skupaj z vrsto in nameni zbiranja osebnih podatkov iz posameznega vira. Podatki se hranijo samo tako dolgo, kot so potrebni za izvršitev namena zbiranja.

Spletna stran

Javna spletna stran na naslovu www.plandela.si (oz. www.shiftplan.io) je namenjena predstavitvi produkta in podjetja.

Zabeleženi podatki: IP, spletni naslov, brskalnik, ostali parametri spletne poizvedbe.

Spletna stran ne uporablja piškotkov oziroma drugih načinov za individualno sledenje obiskovalcev!

Namen: zagotavljanje informacijske varnosti, statistika obiska.

E-pošta

Preko e-pošte se vrši glavnina poslovne komunikacije, tako za postopke prodaje kot tudi za postopke podpore. Spodaj navajamo glavne poštne naslove, skupaj z informacijami in namenom posameznega vira.

info@plandela.si

Poizvedbe in povraševanje o produktih in podjetju.

Zabeleženi podatki: poštni naslov, ime in priimek, podjetje oz. organizacija, delovno mesto

Namen: vzdrževanje poslovne korespondence, izvedba prodajnih postopkov

podpora@plandela.si

Podpora pri uporabi rešitve Plandela.

Zabeleženi podatki: poštni naslov, ime in priimek, podjetje oz. organizacija, delovno mesto

Namen: nudenje podpore pri uprabi rešitve Plandela.

Telefonski klici

Namenske telefonske številke so namenjene zajemu prodajnih in podpornih zahtevkov. V okviru sprejema telefonskih klicev se (odvisno od povratne informacije) zabeležijo ustrezni podatki, ki so potrebni za izvedbo postopka.

Zabeleženi podatki: telefonska številka, ime in priimek, podjetje oz. organizacija, delovno mesto

Namen: izvedba prodajnega ali podpornega postopka.

Družbena omrežja

Podjetje je aktivno na družbenih omrežjih, ki so v upravljanju zunanjih podjetij. Pogoji zasebnosti so objavljeni v okviru posameznega družbenega omrežja. Osebnih podatkov, ki so zabeleženi v okviru posameznega družbenega omrežja ne poobdelujemo.

Facebook (www.facebook.com/plandela)

Zabeleženi podatki: všečki, poobjave in komentarji k objavam skupaj z javno dostopnimi profilnimi informacijami

Namen: objava novic in obvestil, zbiranje odzivov in mnenj uporabnikov, oglaševanje

Twitter (www.twitter.com/plandela)

Zabeleženi podatki: všečki, poobjave in komentarji k objavam skupaj z javno dostopnimi profilnimi informacijami

Namen: objava novic in obvestil, zbiranje odzivov in mnenj uporabnikov, oglaševanje

Linkedin (www.linkedin.com/showcase/plandela)

Zabeleženi podatki: všečki, poobjave in komentarji k objavam skupaj z javno dostopnimi profilnimi informacijami

Namen: objava novic in obvestil, zbiranje odzivov in mnenj uporabnikov, oglaševanje

YouTube (www.youtube.com/channel/UCtsOJZo-Xg3RQLcVd0dr3dQ)

Zabeleženi podatki: komentarji k objavam skupaj z javno dostopnimi profilnimi informacijami

Namen: objava posnetkov povezanih s podjetjem in rešitvijo, zbiranje odzivov in mnenj uporabnikov, oglaševanje

Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

V povezavi z vašimi osebnimi podatki imate sledeče pravice, ki jih lahko uveljavljate z pošiljanjem zahtevka na poštni naslov gdpr@plandela.si:

  • dostop do vaših osebnih podatkov in informacij v zvezi z našo uporabo in obdelavo vaših osebnih podatkov;
  • popravek ali brisanje vaših osebnih podatkov;
  • omejitev uporabe vaših osebnih podatkov;
  • poizvedba o osebnih podatkih, ki ste nam jih posredovali;
  • ugovor na obdelavo vaših osebnih podatkov za določene namene;
  • umik soglasja k naši uporabi vaših osebnih podatkov, kjer se zanašamo na vaše soglasje.

Varnost osebnih podatkov

Osebne podatke v podjetju in pri obdelovalcih ščitimo z najvišjo stopnjo skrbnosti, in sicer z uporabo ustreznih fizičnih in organizacijskih ukrepov za varovanje informacij, skladno z standardom ISO/IEC 27001:2013.

Poizvedbo o aktualnih ukrepih za zaščito vaših osebnih podatkov lahko pošljete na gdpr@plandela.si.

Deljenje in prenos osebnih podatkov

Zbrane osebne podatke uporabljamo zgolj v zgoraj navedene namene in zgolj v okviru našega podjetja. Osebnih podatkov v nikakršnem obsegu ne dajemo v uporabo oz. upravljanje drugim pravnimi ali fizičnimi osebami oziroma državnim organom, razen kadar za to obstaja pravna podlaga.

Za zbiranje, hranjenje in obdelavo osebnih podatkov v okviru našega podjetja v določenih primerih uporabljamo storitve pogodbenih obdelovalcev (npr. strežniška infrastrukturo, programska oprema v oblaku). V teh primerih poskrbimo, da se podatki ne iznašajo izven območja EU, ter poskrbimo za ustrezno zaščito in pravno ureditev varovanja in upravljanja z osebnimi podatki s strani poobdelovalca.

Poizvedbo o aktualnih poobdelovalcih vaših osebnih podatkov lahko pošljete na gdpr@plandela.si.

Veljavnost

Aktualna politika zasebnosti je objavljena na spletni strani podjetja (www.plandela.si), skupaj z datumom pričetka veljavnosti.