Cenik uporabe aplikacije plandela.si in ostalih storitev

Spodaj so navedene okvirne cene za uporabo aplikacije plandela.si.

Ob sklenitvi naročniške pogodbe za daljše časovno obdobje omogočamo dodatne popuste.

Za dodatne informacije in ponudbo nas kontaktirajte!

Produkt Enota Cena v € brez DDV
Uporaba spletne aplikacije plandela.si
Upošteva se največje št. zaposlenih v mesecu. Zaračuna se najmanj 25 zaposlenih. Za več kot 150 zaposlenih velja nižja cena. Primer: 250 zaposlenih; 150×2,1€ + 100×1,85€ = 500€
zaposleni / mesec 2,10
nad 150 zaposlenih 1,85
Uporaba terminala za beleženje delovnega časa terminal / mesec 32,00
Uporaba spletnega terminala za beleženje delovnega časa lokacija / mesec 5,50
Montaža terminala za beleženje delovnega časa kos 60,00
Zagon aplikacije (konfiguracija in svetovanje, šolanje uporabnikov, montaža terminala za beleženje delovnega časa, stroški poti)
Zaračunajo se storitve in stroški poti. Zagotavljamo največji znesek zagona glede na število zaposlenih.
do 50 zaposlenih max. 1.000,00
do 100 zaposlenih max. 1.500,00
do 150 zaposlenih max. 1.800,00
do 200 zaposlenih max. 2.000,00
do 300 zaposlenih max. 2.300,00
Izvedenec
Strateško svetovanje, svetovanje za uvajanje, implementacija in integracija aplikacij in kompleksnih sistemov, zahtevna dela, analize in načrtovanja na specializiranih ali kompleksnih sistemih.
ura (dan) 130,00 (1.050,00)
Svetovalec/Arhitekt
Vodenje in koordinacija zahtevnih projektov, zahtevno programiranje in izobraževanje, konceptualno oblikovanje, izdelava zahtevnih strokovnih gradiv.
ura (dan) 110,00 (850,00)
Strokovnjak/Programer
Vodenje manj zahtevnih projektov, sistemska analiza in načrtovanje, zahtevno administriranje strežnikov, izobraževanje in uvajanje uporabnikov, dokumentiranje programskih rešitev, spletno oblikovanje, samostojno reševanje zahtevnih problemov.
ura (dan) 80,00 (500,00)
Potovalna ura ura 25,00
Kilometrina km 0,37
Ponovno omogočanje uporabe plandela.si kos 80,00
Nadomestni terminal za beleženje delovnega časa kos 400,00
Nadomestna identifikacijska kartica kos 3,00

Uporaba spletne aplikacije plandela.si vključuje:

 1. skrb za nemoteno delovanje in dostop do aplikacije: delovanje vseh sistemov na naših strežnikih, shranjevanje varnostnih kopij podatkov,
 2. odpravo napak na aplikaciji: sprotno odpravljanje zaznanih napak v delovanju,
 3. posodobitve aplikacije: sprotno nadgrajevanje aplikacije skladno s strategijo razvoja rešitve plandela.si in
 4. podporo uporabnikom: pomoč in svetovanje uporabnikom pri uporabi aplikacije; podpora je oddaljena (telefon, email) in mesečno omejena na 8h/100 zaposlenih.

Uporaba terminala za beleženje delovnega časa vključuje:

 1. terminal za registracijo delovnega časa, ki poleg beleženja del. časa omogoča tudi vpogled v razporede in stanja ur, dopusta, ipd., in
 2. brezkontaktno identifikacijsko kartico za vsakega zaposlenega.

Uporaba spletnega terminala za beleženje delovnega časa vključuje:

 1. spletni terminal za beleženje delovnega časa, ki omogoča beleženja del. časa preko portala za zaposlene, vezano na lokacijske in druge omejitve.

Zagon aplikacije vključuje:

 1. konfiguracijo šifrantov (urnikov, delovnih mest, prostorov, zaposlenih, timov, poročil, …),
 2. svetovanje pri optimizaciji delovnega procesa,
 3. šolanje uporabnikov za pravilno uporabo aplikacije plandela.si, predstavitev delovanja in spoznavanje z osnovnimi funkcijami (do 3h),
 4. montažo terminalov za beleženje delovnega časa in
 5. stroške poti do lokacije stranke.