Popoln pregled nad vašim delom. Kadarkoli. Kjerkoli.

Kako deluje?


plandela.si je spletna aplikacija za planiranje, spremljanje in analizo dela, ki ga opravljajo zaposleni. Uporabljate jo lahko s pomočjo osebnega računalnika, tablice ali mobilnega telefona z dostopom do interneta.

Planiranje

Planiranje dela v večizmenskih delovnih procesih je zelo težavna naloga. Zadostiti je namreč potrebno vsem zahtevam delovnega procesa, zakonskim omejitvam in določilom, obenem pa upoštevati tudi želje zaposlencev.

Aplikacija plandela.si omogoča planiranje zaposlenih z uporabo intuitivnega vmesnika. Različni pogledi omogočajo uporabniku pregled nad potrebnimi opravili in zaposlenimi, z vsemi potrebnimi podatki, kot so npr. obremenitve, kršitve zakonskih in drugih omejitev.

Enostaven in intuitiven tabelarični vmesnik

Spremljanje

Včasih ne gre vse po planu, takrat pa je ključen pregled nad dejanskim stanjem - prisotnostjo zaposlenih na delovnem mestu in pa razpoložljivost prostih delavcev.

Aplikacija plandela.si s pomočjo terminalov za registracijo delovnega časa omogoča vpogled v trenutno prisotnost na delovnem mestu in tako omogoča hiter odziv na nepredvidene dogodke.

Terminal omogoča registracijo prihodov in odhodov iz delovnega mesta

Obračun

Obračun plač zahteva različne podatke o planiranem in realiziranem delu, kot so npr. dejanska prisotnost zaposlenca, dodatki za neenakomeren delovni čas, izmensko, nočno, nedeljsko, praznično delo...

S pomočjo aplikacije plandela.si je izdelava poročil za obračun plač popolnoma avtomatizirana. Omogočen je tudi izvoz podatkov v vse najbolj razširjene računovodske pakete.

Avtomatizirana izdelava obračunov in poročil

Analiza

V delovnem procesu je veliko prostora za izboljšave, ki lahko privedejo do prihrankov in povečajo zadovoljstvo zaposlenih. Veliko število nadur in neenakomerna obremenjenost zaposlenih sta dva tipična primera neoptimalnosti.

Analitična orodja v aplikaciji plandela.si omogočajo enostavno določanje problematičnih vidikov in kritičnih točk delovnega procesa ter odpravljanje le teh.

Analiza različnih vidikov delovnega procesa

Koristi


Uporaba aplikacije prinaša koristi vsem, ki so vključeni v delovni proces.

Uvedba aplikacije plandela.si doprinese množico neposrednih in posrednih pozitivnih vplivov na poslovanje.

Optimizacija delovnega procesa

Analitična orodja hitro pokažejo odvečne resurse za delovni proces v podjetju.

Zadovoljstvo zaposlenih

Zaposleni imajo dostop do svojih razporeditev in drugih podatkov, ki jih lahko kadarkoli preverijo.

Brez tveganj

Z mesečnim najemom aplikacije se izognete velikim stroškov uvedbe in/ali zgrešene investicije.

Vodenje delovnega procesa je prepleteno z množico interesov in želja vseh vpletenih. Ročno upravljanje procesa pogosto privede do napak, nesledljivosti in s tem do nezadovoljstva, posledično pa tudi do nepotrebnih stroškov.

Enostavna izdelava razporeda

Samodejni razporejevalnik v trenutku izdela optimalen razpored.

Upoštevanje želja zaposlenih

Pri planiranju se prikažejo vnešene želje in se ob potrditvi samodejno spremenijo v razporeditev.

Upoštevanje zakonskih in internih omejitev

Pri izdelavi razporedov se samodejno preverjajo omejitve, ki so popolnoma nastavljive.

Spremljanje izvajanja

Nadzorna plošča omogoča popoln pregled nad trenutnim dogajanjem in posebnostmi.

Izdelava poročil

Hitra samodejna izdelava poročil ne dovoljuje napak pri obračunih in prenosih v druge sisteme.

Usklajevanje delovnega časa z družinskimi obveznostmi in prostim časom se nikoli ne konča. Aplikacija plandela.si vam pri tem pomaga na več načinov.

Vpogled v razpored

Prek spleta ali registracijskega terminala so zaposlenim vedno na voljo njihovi podatki.

Sodelovanje pri planiranju

Aplikacija zaposlenim omogoča vnos želja za delo in načrtovanje odsotnosti.

Popolna obveščenost

Preko različnih komunikacijskih sredstev je zaposleni samodejno obveščen o vseh spremembah.

Prilagodljivost


Aplikacija se prilagodi vašemu načinu dela in ne obratno.

Nastavitve

Vsak delovni proces ima svoje značilnosti, upoštevanje le teh pa je ključno za uspešno uvedbo informatizacije. Aplikacija plandela.si omogoča širok nabor nastavitev za urnike, delovna mesta, vrste del in ostale parametre delovnega procesa. Z lahkoto je kos večizmenskim procesom, dežurstvom in ostalim kompleksnim oblikam organiziranosti.

Svetovanje

Aplikacijo nastavimo tako, da popolnoma posname ustaljene delovne prakse in ne povzroča nobenih nepotrebnih sprememb. Na podlagi dolgoletnih izkušenj pa vam tudi svetujemo o potencialnih izboljšavah v delovnem procesu, ki jih lahko v nadaljevanju sproti uvajate.

Dodatni moduli

Obsežen nabor obstoječih funkcionalnosti in nastavljivost le teh ustreza veliki večini potreb v najrazličnejših dolovnih okoljih. Aplikacija plandela.si pa je tudi enostavno razširljiva z dodatnimi moduli kot npr. najrazličnejša poročila, avtomatske razporejevalnike ipd., ki jih razvijemo po vaših željah.

Kontakt


Za dodatne informacije in predstavitev nas kontaktirajte!

Kontaktni podatki

Tel:

+386 41 921 007

E-pošta:

info@plandela.si

Stopite v stik

Sporočilo je bilo uspešno poslano!